vue起步

1.vue构造器: var v=new Vue({ ......... }) <div id="d1"> <h1>site : {{site}}</h1> <h1>url : {{url}}</h1> <h1>{{details()}}&lt...

1.vue构造器:

var v=new Vue({

.........

})

<div id="d1">
    <h1>site : {{site}}</h1>
    <h1>url : {{url}}</h1>
    <h1>{{details()}}</h1>
</div>
<script type="text/javascript"> var vm = new Vue({ el: '#d1', data: { site: "哈哈", url: "www.baidu.com", alexa: "10000" }, methods: { details: function() { return this.site + " - 你就知道!"+this.alexa; } } }) </script>

在 Vue 构造器中有一个el 参数,它是 DOM 元素中的 id。在上面实例中 id 为 d1,在 div 元素中:

<div id = "d1"></div>

这意味着我们接下来的改动全部在以上指定的 div 内,div 外部不受影响。

如何定义数据对象:

1.data 用于定义属性,实例中有三个属性分别为:site、url、alexa。

2.methods 用于定义的函数,可以通过 return 来返回函数值。

3.{{ }} 用于输出对象属性和函数返回值。

运行结果:

  • 发表于 2019-12-25 13:22
  • 阅读 ( 83 )
  • 分类:网络文章

条评论

请先 登录 后评论
不写代码的码农
小编

篇文章

作家榜 »

  1. 小编 文章
返回顶部
部分文章转自于网络,若有侵权请联系我们删除