JS高级---函数作为返回值使用

函数作为返回值使用 function f1() { console.log("f1函数开始"); return function () { console.log("函数作为返回值使用"); } }    ...

函数作为返回值使用

  function f1() {
   console.log("f1函数开始");
   return function () {
    console.log("函数作为返回值使用");
   }
  }
    
获取num这个变量的数据类型 num
判断这个对象是不是某个类型的
  var num = 10;
  console.log(typeof num); //num

  var obj = {};
  console.log(obj instanceof Object); //true
  //此时输出的是Object的数据类型  [object Object]
  console.log(Object.prototype.toString());
  //输出的数组的数据类型   [object Array]
  console.log(Object.prototype.toString.call([]));
  var arr = [10, 20, 30];
  console.log(Object.prototype.toString.call(arr)); //[object Array]

  var arr = [10, 20, 30];
  console.log(Object.prototype.toString.call(arr)); // [object Array]
  console.log(Object.prototype.toString.call(new Date()));//[object Date]
//判断这个对象和传入的类型是不是同一个类型
function getFunc(type) {
   return function (obj) {
    return Object.prototype.toString.call(obj) === type;
   }
  }
  var ff = getFunc("[object Array]");
  var result = ff([10, 20, 30]);
  console.log(result); //true

  var ff1 = getFunc("[object Object]");
  var dt = new Date();
  var result1 = ff1(dt);
  console.log(result1); //false
 • 发表于 2020-01-09 18:40
 • 阅读 ( 113 )
 • 分类:网络文章

条评论

请先 登录 后评论
不写代码的码农
小编

篇文章

作家榜 »

 1. 小编 文章
返回顶部
部分文章转自于网络,若有侵权请联系我们删除